Vui lòng giúp cải thiện trang web của chúng tôi

Thực hiện khảo sát dành cho khách hàng của chúng tôi để đánh giá trải nghiệm truy cập của bạn.

Bạn chỉ mất vài phút để trả lời năm câu hỏi nhanh. Chỉ cần nhấn vào nút Bắt đầu khảo sát khi kết thúc lượt truy cập của bạn để bắt đầu.

account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube

  Chính sách bảo mật của Sony Mobile

  Chính sách bảo mật này được cập nhật lần gần đây nhất vào Tháng 5 năm 2018, các chính sách trước được lưu trữ tại đây

  Tổng quan

  Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư và sự tin tưởng của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích các loại thông tin và dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “dữ liệu cá nhân”) mà chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ, cách sử dụng dữ liệu cá nhân đó và đối tượng được chia sẻ dữ liệu cá nhân đó. Bạn có thể sử dụng thông tin liên lạc ở cuối Chính sách này nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào. Sony Mobile Communications AB (sau đây gọi “Sony Mobile”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) là công ty thuộc tập đoàn Sony Mobile hoạt động với tư cách là đơn vị quản lý dữ liệu liên quan đến mọi dữ liệu cá nhân mà Sony Mobile thu thập hoặc nhận được từ việc bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, trang web (bao gồm cả các cửa hàng thương mại điện tử) và trung tâm liên hệ nào mà Sony Mobile cung cấp cho bạn. Sony Mobile có trách nhiệm đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân tuân thủ Chính sách này. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không ngừng phát triển và chúng tôi sẽ điều chỉnh chính sách bảo mật này để mô tả chính xác loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi xử lý và đối tượng chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân cũng như yêu cầu tuân thủ những thay đổi về luật hiện hành hoặc nhằm các mục đích kinh doanh hợp pháp. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi cho chính sách này, chúng tôi sẽ thay đổi ngày cập nhật gần nhất (xem trên cùng) và cập nhật trang này. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông báo trực tiếp cho bạn về các thay đổi. Vui lòng thỉnh thoảng kiểm tra để biết những thay đổi chúng tôi đã thực hiện. Xin lưu ý rằng các công ty khác trong tập đoàn Sony chịu trách nhiệm cho các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng của họ liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác của Sony. Các công ty trong tập đoàn Sony này có thể có các chính sách bảo mật riêng của họ, những chính sách này thường có trên các trang web liên quan dành cho các sản phẩm và dịch vụ đó. Nhấp vào tiêu đề mục liên quan để mở rộng mục đó:

  1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập
  2. Cách thức Sony Mobile sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn
  3. Chia sẻ dữ liệu cá nhân về bạn
  4. Các tài khoản Sony được liên kết (“Đăng nhập một lần”)
  5. Truyền dữ liệu cá nhân của bạn trên toàn thế giới
  6. Truyền thông tiếp thị
  7. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
  8. Cookie và theo dõi
  9. Truy cập dữ liệu cá nhân và quyền của bạn
  10. Liên kết đến các trang web bên thứ ba
  11. Quyền riêng tư của trẻ em
  12. Thông báo cụ thể của từng địa phương hoặc quốc gia
  A. Thông báo về quyền riêng tư dành cho cư dân California
  B. Thông báo dành cho cư dân Australia
  C. Thông báo dành cho cư dân New Zealand
  D. Thông báo dành cho cư dân Malaysia
  E. Thông báo dành cho cư dân Singapore
  13. Liên hệ với chúng tôi