Pomóż nam udoskonalić naszą stronę

Weź udział w ankiecie, aby ocenić wizytę na naszej stronie.

Odpowiedź na pięć krótkich pytań zajmie Ci tylko kilka minut. Po prostu kliknij przycisk Wypełnij ankietę na koniec swojej wizyty.

account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right

  Zachwyć się prawdziwą barwą dźwięku

  Zamów w przedsprzedaży Xperia™ XZ1 i odbierz słuchawki WH900 lub WH800 w kolorze zbliżonym do Twojego smartfonu.

  Przedsprzedaż

  Zamów w przedsprzedazy Xperia XZ1 w terminie 1-22.09 od jednego z wybranych partnerów.

  Wybierz model słuchawek

  Wybierz swój styl i kolor słuchawek

  Zarejestruj zakup

  Od 20.10 wprowadź numer IMEI swojego nowego smartfonu i załącz dowód zakupu.

  Regulamin

  1. 1Akcji sprzedaży premiowej Xperia™ XZ1/XZ1 Compact ze słuchawkami Sony (zwanej dalej "Promocją") Uczestnik Promocji (dalej "Uczestnik") niniejszym akceptuje warunki Promocji określone poniżej oraz warunki polityki ochrony prywatności Organizatora dostępne na stronie internetowej www.sonymobile.com/pl/legal/ i wyraża zgodę na stosowanie tych warunków bez ograniczeń dla celów niniejszej Promocji i korzystania przez Uczestnika z niniejszej strony internetowej. Wszelkie instrukcje dotyczące udziału w Promocji stanowią integralną część tego Regulaminu. Organizator Promocji: Sony Mobile Communications AB, 221 88 Lund, Sweden. Czas trwania Promocji: (i) Plus, Saturn, Media Markt, Komputronik, Neonet, Media Expert, RTV Euro AGD, Sony Centre, X-kom.pl, Allegro strefa marek, Sklep internetowy Sony Mobile (estore): od dnia 01.09.2017 od godz. 00:00:00 do dnia 22.09.2017 do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów. (iI) T- Mobile: od dnia 11.09.2017 r. od godz. 00:00:00 do dnia 22.09.2017 do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania zapasów. 1. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem pracowników Organizatora lub ich najbliższych rodzin, jego przedstawicieli lub osób profesjonalnie związanych z Promocją. Niezbędnym warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu Urządzenia opisanego poniżej i dostęp do Internetu. Należy zachować dowód zakupu oraz potwierdzenie zamówienia internetowego. 2. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi dokonać w przedsprzedaży zakupu Urządzenia Xperia™ XZ1 lub XZ1 Compact (zwanego dalej "Urządzeniem") za pośrednictwem Kanałów Sprzedaży wymienionych w punktach 3 i 4 poniżej w czasie trwania Promocji oraz aktywować Urządzenie poprzez włożenie karty SIM i zalogowanie się do sieci telefonii komórkowej najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. 3. Zakup Urządzenia Xperia™ XZ1 może zostać dokonany wyłącznie w następujących Kanałach Sprzedaży: T- Mobile- wyłącznie sklep internetowy (www.t-mobile.pl) Saturn- wyłącznie sklep internetowy (www.saturn.pl) Media Markt- wyłącznie sklep internetowy (www.mediamarkt.pl) Komputronik- wyłącznie sklep internetowy(www.komputronik.pl) Media Expert- wyłącznie sklep internetowy(www.mediaexpert.pl) RTV Euro AGD- wyłącznie sklep internetowy (www.euro.com.pl) Sony Centre- wyłącznie sklep internetowy(www.scentre.pl) X-kom.pl- sklep internetowy Allegro strefa marek- wyłącznie Oficjalny Sklep Sony Mobile prowadzony przez M-point (sklep internetowy) Neonet- wyłącznie sklep internetowy (www.neonet.pl) Sklep internetowy Sony Mobile- www.sonymobile.com/pl (estore.sonymobile.com/pl/) 4. Zakup Urządzenia Xperia™ XZ1 Compact może zostać dokonany wyłącznie w następujących Kanałach Sprzedaży: Plus- wyłącznie sklep internetowy (www.plus.pl) 5. Tylko pierwszym 1600 (słownie: jeden tysiąc sześćset) Uczestnikom, którzy kupią Urządzenie w przedsprzedaży oraz dokonają prawidłowej rejestracji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przed upływem czasu trwania Promocji przysługuje udział w niniejszej Promocji. Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania Słuchawek w czasie trwania Promocji lub do wyczerpania zapasów Słuchawek, w zależności, co nastąpi wcześniej. 6. W czasie trwania Promocji, kupując w przedsprzedaży Urządzenie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik będzie uprawniony do odbioru (i) pary słuchawek Sony WH800 lub (ii) pary słuchawek Sony WH900 (zwanych dalej "Słuchawkami"). 7. W celu odbioru Słuchawek, po otrzymaniu zakupionego Urządzenia, Uczestnik powinien dokonać rejestracji na stronie internetowej www.sonymobile.com/zachwycsie w dniach od 20.10.2017 do 10.11.2017 lub przed wyczerpaniem zapasów Słuchawek. 8. W celu zgłoszenia się do udziału w Promocji, Uczestnik musi dokonać rejestracji na stronie internetowej www.sonymobile.com/zachwycsie w czasie trwania Promocji. Po wybraniu modelu Słuchawek należy: (i) załączyć dowód zakupu urządzenia w postaci paragonu lub Faktury oraz (ii) wprowadzić swoje dane osobowe wraz z numerem IMEI urządzenia (nr IMEI w smartfonie Xperia™ można sprawdzić poprzez kombinację klawiszy *#06#, znajduje się on także na opakowaniu Urządzenia ) i numerem telefonu komórkowego. 9. Rejestracji można dokonać wyłącznie w dniach 20.10 - 10.11.2017 r. do czasu wyczerpania zapasów Słuchawek. 10. Ilość dostępnych kolorów Słuchawek jest ograniczona. Szacunkowa wartość rynkowa Słuchawek to brutto 1299,00 zł dla Słuchawek (i) WH900 i brutto 999,00 zł dla Słuchawek (ii) WH800 11. Zgłoszenie rejestracyjne zostanie zweryfikowane w ciągu 7 dni. 12. Słuchawki zostaną wysłane w ciągu 28 dni od dnia dokonania rejestracji na adres pocztowy podany w trakcie rejestracji w formie przesyłki rejestrowanej (poleconej). 13. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna wybrana para Słuchawek za zakup Urządzenia biorącego udział w Promocji. 14. Każdy Uczestnik otrzyma informację na temat możliwości udziału w Promocji i odbiorze Słuchawek wraz z dostawą Urządzenia. 15. W przypadku wystąpienia nieścisłości w informacjach wprowadzonych przez Uczestnika w trakcie rejestracji, członek zespołu obsługi klienta skontaktuje się z Uczestnikiem w ciągu 28 dni od dnia dokonania rejestracji i poprosi o ponowne przedstawienie dowodu zakupu Urządzenia, dowodem zakupu jest paragon lub Faktura. Uczestnicy, którzy odstąpili od umowy zakupu Urządzenia w trybie umowy zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub w jakimkolwiek innym trybie lub podstawie prawnej, w tym na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą, nie podlegają warunkom niniejszej Promocji. 16. Dopuszczalne jest dostarczenie dowodu zakupu w formie fotokopii. 17. W razie pytań dotyczących dostawy Słuchawek prosimy o kontakt z infolinią pomocy technicznej Sony Mobile dostępną pod nr. telefonu:+48 22 22 77 444 lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.sonymobile.com/pl (http://support.sonymobile.com/pl/contactUs/) 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, odmowę, czy niepowodzenie możliwości korzystania z niniejszej Promocji, zarówno na skutek problemów technicznych mających wpływ na komunikację elektroniczną, jak i wszelkich innych okoliczności. 19. Przy zakupie Urządzenia Xperia™ XZ1 lub XZ1 Compact ma zastosowanie regulamin Sprzedawcy lub określonego Kanału Sprzedaży dostępny w siedzibie Sprzedawcy i/lub na jego stronie internetowej. 20. Ze względu na okoliczności pozostające poza możliwą kontrolą Organizatora i tylko wtedy, gdy okoliczności powodują, że jest to nieuniknione, Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Promocji w dowolnej chwili, ale dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować skutki tej czynności dla konsumenta. 21. Słuchawki nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny lub inną dostępną nagrodę, chyba że zaistnieją okoliczności poza kontrolą Organizatora, kiedy to Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody jej odpowiednikiem o równej lub większej wartości. 22. Uczestnik Promocji ponosi koszty i wydatki związane z jego udziałem w Promocji (łącznie z kosztem zakupu Urządzenia) oraz koszty zryczałtowanego podatku od dochodów (przychodów) z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek ten (10% wartości nagrody - ryczałt) powinien być odprowadzony przez Uczestnika Koszty związane z korzystaniem z Promocji przez Internet lub sieć komórkową mogą się różnić, dlatego należy sprawdzić aktualne stawki u lokalnego usługodawcy. 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, odmowę, niepowodzenie czy niedostarczenie Słuchawek w ramach niniejszej Promocji, zarówno na skutek problemów technicznych mających wpływ na komunikację elektroniczną, jak i wszelkich innych okoliczności. Wszystkie przypadki uszkodzenia Słuchawek należy zgłosić Organizatorowi w ciągu 24 godzin. Słuchawki są dostarczane z gwarancją producenta. Obowiązkiem użytkownika jest skontaktowanie się z producentem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu zarejestrowania Słuchawek, aby skorzystać z pełnej gwarancji producenta. Słuchawki nie są objęte żadną inną gwarancją. 24. Dane osobowe, takie jak nazwisko, wiek, adres, numer telefonu komórkowego i/lub adres email będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem danych niezbędnych dla celów tej Promocji (łącznie z kolejnymi promocjami, jak określono w niniejszym Regulaminie), w tym dostawy Słuchawek. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach związanych z niniejszą Promocją są dostępne na stronie internetowej www.sonymobile.com/zachwycsie. 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudane próby rejestracji Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej niniejszej Promocji. 26. Organizator ani żadna z osób lub żaden z podmiotów zaangażowanych w niniejszą Promocję nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, ani będące skutkiem innych działań szkody wynikające z udziału w Promocji, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć w świetle obowiązującego prawa (w tym szkód osobistych, śmierci lub oszustwa). W takim wypadku odpowiedzialność wyżej wymienionych osób jest ograniczona do minimalnego zakresu odpowiedzialności dopuszczalnego przez prawo. 27. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienia te zostaną wyodrębnione i usunięte z treści Regulaminu bez znaczenia dla wykonalności pozostałych postanowień Regulaminu. 28. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa polskiego i podlega jurysdykcji sądów polskich. 29. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter marketingowy i nie stanowią części Regulaminu ani oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.