Skip to content Warunki użytkowania aplikacji Sony Mobile - Sony Mobile (Polska)
Pomóż nam udoskonalić naszą stronę
Weź udział w ankiecie, aby ocenić wizytę na naszej stronie.

Odpowiedź na pięć krótkich pytań zajmie Ci tylko kilka minut. Po prostu kliknij przycisk Wypełnij ankietę na koniec swojej wizyty.

account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube

  Warunki użytkowania aplikacji Sony Mobile

  Niniejsze Warunki użytkowania określają zasady korzystania z aplikacji lub usług będących własnością lub kontrolowanych przez firmę Sony Mobile Communications Inc. (zbiorczo „aplikacje Sony Mobile”) z siedzibą pod adresem 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002 Japonia, a także jej jednostek powiązanych i zależnych (zbiorczo „Sony Mobile”).

  Niniejsze Warunki użytkowania składają się z warunków i postanowień zamieszczonych poniżej oraz warunków przedstawionych w Polityce prywatności (wraz ze wszystkimi zmianami). Należy regularnie odwiedzać stronę Uwagi prawne, aby pozostawać na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

  1. Opłaty: Użytkownik jest obciążany wszystkimi kosztami naliczanymi w wyniku pobierania i korzystania z dowolnej aplikacji Sony Mobile, wliczając roaming i opłaty sieciowe operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u swojego usługodawcy.
  2. Powiadomienia: Wiele aplikacji Sony Mobile w ramach normalnego działania wysyła do użytkowników powiadomienia. Powiadomienia można wyłączyć w ustawieniach aplikacji.
  3. Reklamy: W niektórych aplikacjach Sony Mobile mogą się pojawiać reklamy lub promocje firm Sony Mobile, Sony Corporation i ich jednostek zależnych bądź innych podmiotów trzecich. W przypadku tych aplikacji może być możliwe wyłączenie reklam w ustawieniach. Inne aplikacje Sony Mobile są utrzymywane z reklam i jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać reklam, musi wyłączyć aplikację.
  4. Aplikacje, usługi lub witryny podmiotów trzecich: Aplikacje Sony Mobile mogą umożliwiać łączenie z aplikacjami, usługami lub witrynami, które nie są kontrolowane przez firmę Sony Mobile (łącznie określane jako „aplikacje podmiotów trzecich”). Wszystkie aplikacje podmiotów trzecich podlegają warunkom i postanowieniom danego usługodawcy zewnętrznego, zaś firma Sony Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie związane z kontaktami lub transakcjami z podmiotami trzecimi i nie ma kontroli nad zawartością dostarczaną przez podmioty trzecie, zawartością zespoloną, aplikacjami, usługami, witrynami, reklamami, odnośnikami, polityką prywatności i/lub praktykami podmiotów trzecich, które mogą być dostępne poprzez aplikację Sony Mobile. Odpowiedzialnością użytkownika jest sprawdzenie wszelkich warunków prawnych (w tym polityki prywatności i warunków świadczenia usług/użytkowania) dotyczących wszystkich aplikacji podmiotów trzecich przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania takich aplikacji lub dołączeniem do nich.
  5. Język: Zawartość może nie być dostępna w lokalnym języku.
  6. Odtwarzanie kodu źródłowego: Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób poddawania oprogramowania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub innych prób odkrywania bądź uzyskania dostępu do kodu źródłowego dowolnej aplikacji Sony Mobile bądź jakiegokolwiek jej komponentu. Użytkownik nie będzie kopiować żadnych części aplikacji Sony Mobile ani wykorzystywać ich w celach komercyjnych, tj. wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, publikować, przyznawać licencję lub sublicencję, rozprowadzać, przenosić prawa lub w inny sposób przekazywać część aplikacji Sony Mobile podmiotom trzecim.
  7. Anonimowe dane statystyczne: Firma Sony Mobile zastrzega sobie prawo do anonimowego śledzenia aktywności użytkownika w aplikacjach Sony Mobile i przekazywania informacji podmiotom trzecim w celu wykonywania badań statystycznych.
  8. Ochrona informacji osobistych użytkownika: Chcemy pomóc w podjęciu wszystkich niezbędnych kroków w celu ochrony prywatności i przesyłanych informacji. Prosimy zapoznać się z odpowiednią Polityką prywatności i poszczególnymi oświadczeniami o ochronie prywatności dotyczącymi każdej aplikacji Sony Mobile, aby zrozumieć, jaki rodzaj informacji gromadzimy poprzez aplikacje Sony Mobile oraz jakie środki podejmujemy w celu ochrony informacji osobistych.
  9. WAŻNE: ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ, BEZ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. DALSZE KORZYSTANIE Z APLIKACJI SONY MOBILE PO ZMODYFIKOWANIU NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WSZYSTKICH ZMIAN. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I SIĘ DO NICH NIE STOSUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z APLIKACJI SONY MOBILE ANI POBRAĆ I UŻYWAĆ POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA. KORZYSTANIE Z APLIKACJI SONY MOBILE ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. KAŻDA APLIKACJA SONY MOBILE JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST, I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. NIE GWARANTUJEMY DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI ANI JAKOŚCI WSZYSTKICH APLIKACJI SONY MOBILE, POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA ANI INNYCH PRODUKTÓW, USŁUG I INFORMACJI UZYSKANYCH POPRZEZ APLIKACJE SONY MOBILE I ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USUNIĘCIE, NIEPOWODZENIE W ZAPISANIU LUB PRZESŁANIU ZAWARTOŚCI ORAZ INNYCH INFORMACJI OBSŁUGIWANYCH I PRZESYŁANYCH PRZEZ APLIKACJE SONY MOBILE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ I WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI LUB WIADOMOŚCI PRZESYŁANYCH POPRZEZ APLIKACJE SONY MOBILE. W KAŻDYM MOMENCIE MOŻEMY, WEDŁUG SWOJEGO UZNANIA, OGRANICZYĆ LUB ZAWIESIĆ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z APLIKACJI SONY MOBILE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W GRANICACH DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I USZKODZENIA. PRAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD, ZATEM POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA NIE POWINNA W ŻADNYM PRZYPADKU PRZEKROCZYĆ KWOTY UPRZEDNIO PRZEZ NIEGO WPŁACONEJ (JEŚLI W OGÓLE) ZA APLIKACJE SONY MOBILE I POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE.
  10. Zastrzeżone prawa: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nasza firma (lub nasi licencjodawcy) jest właścicielem wszystkich praw, tytułu i udziału w aplikacjach Sony Mobile i powiązanym oprogramowaniu. „Sony” jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Użytkownik nie będzie zmieniał, usuwał, ukrywał lub w inny sposób ingerował w jakiekolwiek prawa autorskie lub zastrzeżone informacje i znaki firmowe zamieszczone w aplikacjach Sony Mobile.
  11. Oprogramowanie podmiotów trzecich: W przypadku gdy aplikacje Sony Mobile zawierają oprogramowanie podmiotów trzecich, wszelkie warunki towarzyszące takiemu oprogramowaniu obowiązują w dodatku do niniejszych Warunków użytkowania, a beneficjentami z tytułu takich warunków są te podmioty trzecie.
  12. Prawo właściwe i jurysdykcja: W zakresie dopuszczalnym przez właściwe ustawowe prawa konsumenta niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu japońskiemu, z wyłączeniem przewidzianych nim norm kolizyjnych. Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję japońskich sądów.