Pomóż nam udoskonalić naszą stronę

Weź udział w ankiecie, aby ocenić wizytę na naszej stronie.

Odpowiedź na pięć krótkich pytań zajmie Ci tylko kilka minut. Po prostu kliknij przycisk Wypełnij ankietę na koniec swojej wizyty.

account arrowhead-down arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube

  Polityka prywatności Sony Mobile

  Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce w maju 2018 r., archiwum wcześniejszych polityk znajduje się tutaj

  Przegląd

  Prywatność i zaufanie użytkownika mają dla nas duże znaczenie. W niniejszej Polityce wyjaśniono, jakie rodzaje informacji osobistych i danych osobowych (zwanych dalej „danymi osobowymi”) możemy zbierać i przechowywać, w jaki sposób te dane osobowe są wykorzystywane i komu są udostępniane. Ewentualne pytania lub wątpliwości prosimy zgłaszać, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Polityki. Firma Sony Mobile Communications AB (zwana dalej „Sony Mobile”, „my”, „nam” lub „nasze”) jest spółką grupy Sony Mobile działającą w charakterze administratora danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych zebranych lub otrzymanych przez firmę Sony Mobile w związku z korzystaniem przez użytkowników z dostępnych dla nich produktów, usług, aplikacji, witryn internetowych (w tym sklepów internetowych) i centrów obsługi Sony Mobile. Sony Mobile odpowiada za zagwarantowanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką. Nasze produkty i usługi stale się rozwijają, dlatego będziemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności, aby dokładnie opisać, jakie dane osobowe przetwarzamy, jak to robimy i komu je udostępniamy oraz, w razie konieczności, aby zastosować się do zmian w obowiązujących przepisach lub w uzasadnionych celach biznesowych. W razie modyfikacji niniejszej polityki zmienimy datę ostatniej aktualizacji (zob. górna część dokumentu) i zaktualizujemy tę stronę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy o tym, udostępniając informacje w naszej witrynie internetowej lub bezpośrednio informując użytkownika. Prosimy o sprawdzanie od czasu do czasu, jakie wprowadziliśmy zmiany. Należy zauważyć, że inne firmy spółki Sony są odpowiedzialne za swoje właściwe działania z zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczące innych produktów i usług Sony. Te spółki grupy Sony mogą mieć własne zasady polityki prywatności, które są zwykle dostępne w ich witrynach internetowych poświęconych tym produktom i usługom. Kliknij odpowiedni nagłówek sekcji, aby ją rozwinąć:

  1. Zbierane przez nas dane osobowe
  2. Jak Sony Mobile wykorzystuje dane osobowe użytkownika
  3. Udostępnianie danych osobowych użytkownika
  4. Połączone konta Sony („Jedno logowanie”)
  5. Przekazywanie danych osobowych użytkownika za granicę
  6. Informacje marketingowe
  7. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
  8. Pliki cookie i śledzenie
  9. Dostęp do danych osobowych przez użytkownika oraz jego prawa
  10. Łącza do stron innych podmiotów
  11. Prywatność dzieci
  12. Informacje lokalne i informacje dotyczące poszczególnych krajów
  A. Informacja o prawach do prywatności mieszkańców stanu Kalifornia
  B. Informacja dla mieszkańców Australii
  C. Informacja dla mieszkańców Nowej Zelandii
  D. Informacja dla mieszkańców Malezji
  E. Informacja dla mieszkańców Singapuru
  13. Kontakt z nami