Skip to content Gebruiksvoorwaarden voor Sony Mobile-applicaties - Sony Mobile (Nederland)
Help ons onze website te verbeteren
Vul onze klantenquête in om je bezoek te beoordelen.

Het beantwoorden van de vijf korte vragen kost maar een paar minuten. Klik aan het einde van je bezoek op de knop Enquête starten om te beginnen

account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube

  Gebruiksvoorwaarden voor Sony Mobile-applicaties

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de applicaties of services die eigendom zijn van of worden beheerd door Sony Mobile Communications Inc. (gezamenlijk "Sony Mobile-applicaties"), gevestigd op 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002 Japan, en zijn filialen en dochterondernemingen (gezamenlijk "Sony Mobile").

  Deze Gebruiksvoorwaarden bestaan uit de onderstaande voorwaarden en bepalingen en de voorwaarden die zijn uiteengezet in het Privacybeleid (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd). Zorg dat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen door regelmatig de pagina Juridisch te bezoeken.

  1. Kosten: Je bent verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten die voortkomen uit het downloaden en gebruiken van Sony Mobile-applicaties, met inbegrip van alle netwerk- en roamingkosten die de serviceprovider in rekening brengt. Neem contact op met je serviceprovider voor meer informatie.
  2. Pushmeldingen: veel Sony Mobile-applicaties verzenden pushmeldingen aan gebruikers als onderdeel van hun normale werking. Je kunt pushmeldingen uitschakelen in de Instellingen van de applicatie.
  3. Advertenties: in sommige Sony Mobile-applicaties kunnen advertenties en promoties van Sony Mobile, Sony Corporation en zijn dochterondernemingen of andere derden worden weergegeven. Je kunt de advertenties mogelijk uitschakelen in de Instellingen van deze applicaties. Andere Sony Mobile-applicaties zijn afhankelijk van advertenties. Als je geen advertenties wilt ontvangen, schakel je deze applicaties uit.
  4. Applicaties, services of sites van derden: de Sony Mobile-applicatie stelt je mogelijk in staat om een koppeling of verbinding in te stellen met applicaties, services of sites die niet worden beheerd door Sony Mobile (gezamenlijk "Applicaties van derden"). Alle applicaties van derden zijn onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de relevante derde partij en Sony Mobile is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige zaken die te maken hebben met jouw handelingen of transacties met zulke derden, noch voor enige inhoud, gesyndiceerde inhoud, applicaties, services, sites, advertenties, koppelingen, privacybeleidsregels en/of praktijken van deze derden die mogelijk toegankelijk zijn via de Sony Mobile-applicatie. Het is je eigen verantwoordelijkheid om alle juridische voorwaarden (inclusief privacybeleidsregels en service-/gebruiksvoorwaarden) van applicaties van derden te controleren voordat je dergelijke applicaties van derden downloadt, gebruikt of je ervoor aanmeldt.
  5. Taal: inhoud is mogelijk niet beschikbaar in je lokale taal.
  6. Reverse-engineering: je stemt ermee in de broncode van een Sony Mobile-applicatie of componenten daarvan niet te demonteren, te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te proberen er op andere wijze toegang toe te verkrijgen. Je gaat ermee akkoord om de Sony Mobile-applicatie niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, commercieel te gebruiken, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te publiceren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, te verspreiden, toe te wijzen of anderszins over te dragen aan een derde partij.
  7. Anonieme statistieken: Sony Mobile behoudt zich het recht voor je activiteiten in de Sony Mobile-applicatie in anonieme vorm bij te houden en te rapporteren aan onze externe leveranciers van statistische services.
  8. Persoonlijke gegevens beschermen: we willen je helpen om alle noodzakelijke stappen te nemen die de vertrouwelijkheid van je gegevens waarborgen. Lees het Privacybeleid van Sony Mobile en de privacyverklaring van elke Sony Mobile-applicatie om te begrijpen wat voor informatie we uit verschillende Sony Mobile-applicaties verzamelen en welke maatregelen we nemen om je persoonlijke gegevens te beveiligen.
  9. BELANGRIJK: WE KUNNEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP ELK MOMENT EN ZONDER KENNISGEVING WIJZIGEN, ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN JOU. ALS JE DE SONY MOBILE-APPLICATIES BLIJFT GEBRUIKEN NADAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN GEWIJZIGD, GEEF JE AAN DAT JE AKKOORD GAAT MET DERGELIJKE AANPASSINGEN. ALS JE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT EN JE ER NIET AAN HOUDT, MAG JE DE SONY MOBILE-APPLICATIE OF ENIGE VERWANTE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN. JE GEBRUIK VAN DE SONY MOBILE-APPLICATIE IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. ELKE SONY MOBILE-APPLICATIE WORDT GELEVERD ALS ZODANIG ('AS IS') EN ZOALS BESCHIKBAAR ('AS AVAILABLE'). WE GEVEN GEEN GARANTIE EN WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID EN KWALITEIT VAN EEN SONY MOBILE-APPLICATIE, VERWANTE SOFTWARE OF ANDERE PRODUCTEN, SERVICES EN INFORMATIE DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE SONY MOBILE-APPLICATIE. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET VERWIJDEREN, OF HET NIET KUNNEN OPSLAAN OF OVERDRAGEN, VAN CONTENT EN ANDERE INFORMATIE DIE WORDT VERZORGD OF VERZONDEN VIA DE SONY MOBILE-APPLICATIE. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE WORDEN VERZONDEN VIA DE SONY MOBILE-APPLICATIE. WIJ KUNNEN OP ELK MOMENT, EN NAAR EIGEN INZICHT, JE GEBRUIK VAN DE SONY MOBILE-APPLICATIES BEPERKEN OF STOPZETTEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL OVERSCHRIJDT ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN JOU HET BEDRAG DAT JE HEBT BETAALD (INDIEN VAN TOEPASSING) VOOR DE SONY MOBILE-APPLICATIE EN VERWANTE SOFTWARE.
  10. Rechten voorbehouden: je stemt ermee in dat wij (of onze licentiegevers) eigenaar zijn van alle rechten, aanspraak en belangen in en op de Sony Mobile-applicatie en de verwante software. 'Sony' is het handelsmerk of gedeponeerde handelsmerk van Sony Corporation. Je gaat ermee akkoord om de kennisgevingen of labels met betrekking tot auteursrecht en eigendom in de Sony Mobile-applicaties niet te wijzigen, te vernietigen, te verbergen of anderszins te verwijderen.
  11. Software van derden: voor zover de Sony Mobile-applicaties software van derden bevatten, gelden enige voorwaarden die bij dergelijke software horen in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en profiteren de betreffende derden van deze voorwaarden.
  12. Rechtskeuze en keuze van plaats: voor zover is toegestaan door toepasselijke wettelijke consumentenrechten, is op deze Gebruiksvoorwaarden het Japanse recht van toepassing, zonder inachtneming van de provisies met betrekking tot conflicterende rechten. Je gaat akkoord met de bevoegdheid van de Japanse rechtbanken.