لطفاً در ارتقای وب سایت به ما کمک کنید

برای ارزیابی بازدید خود، در ارزیابی مشتری ما شرکت کنید.

پاسخگویی به پنج سؤال سریع فقط چند دقیقه طول می کشد. کافیست در انتهای بازدید خود روی دکمه شروع ارزیابی کلیک کنید تا ارزیابی شروع شود.

Xperia – برای امکانات

با تعریف دوباره‌ای برای رابطه بین مردم و دستگاه‌ها، ما در حال توسعه امکانات ارتباطی هستیم. تا به مردم قدرت انجام کارهای بیشتری بدهیم. تا خلاقانه‌تر زندگی کنند. تا به دنیایی فراتر از این صفحه‌نمایش قدم بگذارند و شگفتی‌های اطراف خود را کشف کنند.