Please help us improve our website
Take our customer survey to evaluate your visit.

It should only take a few minutes to answer five quick questions. Just click the Launch survey button at the end of your visit to begin.

Skip to content account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube

  Six months screen guarantee

  Life happens. Don’t worry if your screen breaks, we've got you covered with a six months screen guarantee for the Xperia 10, Xperia 10 Plus & Xperia L3.

  Screen repair

  Purchase from Sony

  Purchase and activate a new Xperia 10, Xperia 10 Plus or Xperia L3 from a Sony authorized dealer and get a free display repair if the screen breaks during the first 6 months.

  Sony purchase

  Free screen repair

  In the case your screen is damaged, the Sony Premium Service will provide you with a free of charge screen replacement when presenting your receipt.

  Sony Premium serviss (sešu mēnešu pagarinātā ekrāna garantija)

  Ja klients iegādājas un aktivizē Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus vai Sony Xperia L3 no pilnvarota Sony tālākpārdevēja Somijā, Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā no 2019. gada 25. februāra līdz 2019. gada 31. augustam, klients ir tiesīgs saņemt Sony Premium servisu uzrādot pirkuma dokumentu (piemēram, kvīti) pirmos sešus mēnešus, sākot ar pirkuma dokumentā norādīto iegādes datumu. Sony Premium serviss attiecas tikai uz iepriekš minētajiem tālruņiem un ir specifisks attiecīgajai ierīcei. Sony Premium serviss nodrošina klientam iespēju bez maksas nomainīt ekrānu šim tālrunim gadījumā, ja notiek negadījums, kurā iesaistīts tālrunis, piemēram, tāpēc, ka ir noticis negadījums un telefons ir nokritis, notikusi sadursme, telefons ir ticis saspiests vai sasists ar citiem priekšmetiem. Sony Premium servisu var izmantot tikai vienu reizi, un tas sedz tikai vienreizējās izmaksas par displeju tehnoloģijas remontu un nomaiņu. Par jebkurām citām izmaksām servisa sniedzējs cenu noteiks atsevišķi. Nejauša displeja aizsardzība neattiecas uz nejaušu tālruņa bojājumu, mitruma bojājumu vai situāciju, kad tālrunis nav labojams. Klients ir atbildīgs par visām remontdarbu izmaksām ārpus Sony Premium servisa. Lai izmantotu servisu, klientam ir jābūt oficiālam pirkuma apliecinājumam. Ja Sony Premium servisa noteikumi un nosacījumi ir pretrunā vietējiem likumiem un noteikumiem, piemēro pēdējo. Sony Premium serviss tiek sniegts Sony Mobile Communications AB vārdā, un to īsteno MobyLife Oy (Somija) un UAB MTTC (Igaunija, Latvija, un Lietuva).

  Sony Premium Service (6-kuuline ekraani lisagarantii)

  Soetades perioodil 25. veebruar 2019 kuni 31. august 2019 ametlikult Sony edasimüüjalt Soomes, Eestis, Lätis või Leedus mudeli Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, või Sony Xperia L3 ning aktiveerides ostetud mudeli, on ostudokumendi (ostutšekk, ostuarve) olemasolu korral kliendil õigus Sony Premium Service programmile kuue kuu jooksul alates ostudokumendil märgitud ostu kuupäevast. Sony Premium Service programm kehtib vaid ülalmainitud mudelitele ning on seadmepõhine. Sony Premium Service programm pakub kliendile lisaväärtust läbi tasuta ekraanivahetuse õnnetuse korral, mille puhul ekraan kahjustada saab, näiteks seadme kukkumine, põrkumine, surve all olemine või teiste esemete löögist tabatud saamine. Sony Premium Service programmi saab kasutada vaid ühe korra seadme kohta ning see katab vaid ühekordsed ekraani parandamise ning ekraani komponentide kulud. Kõikide teiste kulude puhul lähtutakse hooldusteenuse pakkuja hinnakirjast. Õnnetusest tingitud kahjud mis mõjutavad ülejäänud seadet, vedelikukahjustused või olukorrad mille puhul seadme parandamine on võimatu, ei ole kaetud Sony Premium Service programmi kaitsega. Klient on vastutav Sony Premium Service programmist välja jäävate paranduskulude eest. Klient peab Sony Premium Service programmi kasutamiseks omama vastava seadme ostuarvet. Juhul, kui Sony Premium Service programmi tingimused on vastuolus kohaliku seadusandlusega, lähtutakse kohalikust seadusandlusest. Sony Premium Service programmi pakub Sony Mobile Communications AB ja seda rakendavad MobyLife Oy (Soome) ning UAB MTTC (Eesti, Läti, Leedu)

  „Sony Premium“ paslauga (prailginta šešių mėnesių ekrano garantija)

  Klientui įsigijus ir aktyvavus Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus ar Sony Xperia L3 iš autorizuoto Sony perpardavinėtojo Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje nuo 2019 m. vasario 25d. iki 2019 rugpjūčio 31 d., klientas gauna galimybę naudotis „Sony Premium“ paslauga pateikiant įsigijimo dokumentą (pvz. įsigijimo kvitą) pirmiems šešiems mėnesiams nuo įsigijimo datos nurodytos ant įsigijimo dokumento. „Sony Premium“ paslauga galioja tik aukščiau nurodytiems telefonams ir yra specifinė pagal prietaisus. „Sony Premium“ paslauga suteikia klientui nemokamo telefono ekrano pakeitimo privalumą įvykus atsitiktiniam veiksmui įtraukiant telefoną, pavyzdžiui, atsitiktiniam telefono nukritimui, atsitrenkimui, suspaudimui ar smūgiui iš kitų objektų. „Sony Premium“ gali būti panaudotas vieną kartą ir dengia tik vienkartinius taisymo ir ekrano technologijos pakeitimo kaštus. Bet kokios kitos išlaidos paslaugos tiekėjo bus įkainotos atskirai. Taisymas, kai padaryta atsitiktinė žala telefonui, žala dėl drėgmės ar situacija, kai telefonas yra nepataisomas nėra dengiamas atsitiktinės ekrano žalos apsauga. Klientas yra atsakingas už bet kokį taisymą, kuris nėra įtrauktas į „Sony Premium“ paslaugą. Norint gauti lengvatą, klientas privalo turėti oficialų įsigijimo įrodymą. Jeigu „Sony Premium“ paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka turi prieštaravimų su vietiniais įstatymais ir nuostatomis, galios pastarieji. „Sony Premium“ paslauga suteikiama Sony Mobile Communications AB ir yra įgyvendinama su MobyLife Oy (Suomijoje) ir UAB MTTC (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje).

  Услуга Sony Premium Service (шестимесячная дополнительная гарантия на экран)

  Покупая и активируя смартфон Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus или Sony Xperia L3 у официального дилера Sony в Финляндии, Эстонии, Латвии или Литве с 25 февраля по 31 августа 2019 года, покупатель получает право воспользоваться услугой Sony Premium Service (при условии наличия документа о покупке, например, чека) в течение первых шести месяцев, начиная с даты покупки, указанной в документе, подтверждающем приобретение товара. Услуга Sony Premium Service распространяется только на вышеуказанные телефоны, и ее стоимость зависит от конкретного устройства. Услуга Sony Premium Service позволяет покупателю бесплатно заменить экран своего смартфона в случае повреждения вышеуказанного телефона, к примеру, в результате его падения, столкновения, сдавливания или иного воздействия других предметов. Услугой Sony Premium Service можно воспользоваться только один раз, она покрывает только разовые расходы на ремонт и замену дисплея. Все прочие расходы оцениваются отдельно поставщиком услуг. Случайное повреждение телефона, повреждение от попадания влаги или ситуация, когда телефон не подлежит ремонту, не покрываются гарантией защиты от случайного повреждения дисплея. Покупатель оплачивает любые расходы, связанные с ремонтом, которые не покрывает гарантия Sony Premium Service. Чтобы воспользоваться услугой, покупатель должен иметь официальное подтверждение покупки. В случае противоречий между условиями гарантии Sony Premium Service и требованиями местного законодательства или местными правилами, последние имеют преимущественную силу. Услуга Sony Premium Service предоставляется от имени Sony Mobile Communications AB и реализуется компаниями MobyLife Oy (в Финляндии) и UAB MTTC (в Эстонии, Латвии и Литве).