Skip to content Podmínky použití aplikací - Sony Mobile (Česká republika)
Pomozte nám vylepšit naše webové stránky
Prohlídku můžete ohodnotit vyplněním zákaznického dotazníku.

Pět rychlých otázek vám nezabere více než pár minut. Stačí, když na konci prohlídky kliknete na tlačítko pro otevření dotazníku.

account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube

  Podmínky použití aplikací Sony Mobile

  Těmito podmínkami použití se řídí vaše použití všech aplikací nebo služeb vlastněných či kontrolovaných společností Sony Mobile Communications Inc. (souhrnně „aplikace Sony Mobile“) oficiálně registrovanou na adrese 22188 Lund, Švédsko a jejími přidruženými společnostmi nebo pobočkami (souhrnně „společnost Sony Mobile“).

  Tyto podmínky použití jsou tvořeny souhrnem níže uvedených podmínek a podmínek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (mohou čas od času procházet úpravami). Pravidelně navštěvujte stránku Právní informace, abyste měli jistotu, že jste obeznámeni s případnými změnami.

  Přejít na hlavní stránku právních informací

  1. Poplatky: Máte povinnost uhradit všechny náklady nebo výdaje vzniklé v důsledku stažení a použití všech aplikací sony Mobile, včetně všech poplatků za použití sítě operátora a za roaming. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.
  2. Aplikace, služby nebo weby třetích stran: Aplikace Sony Mobile může obsahovat odkaz nebo vás připojit za účelem použití funkcí aplikací, služeb nebo webů provozovaných třetími stranami, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností Sony Mobile (souhrnně „aplikace třetích stran“). Všechny aplikace třetích stran podléhají podmínkám příslušné třetí strany. Společnost Sony Mobile nemá vliv na žádné záležitosti týkající se vašeho jednání nebo transakcí s takovými třetími stranami a jejich obsahu, syndikovaného obsahu, aplikací, služeb, webů, reklam, odkazů, zásad ochrany osobních údajů ani postupů těchto třetích stran, které mohou být přístupné prostřednictvím aplikace Sony Mobile, a nenese za ně žádnou odpovědnost. Odpovědnost za kontrolu zásad ochrany osobních údajů a podmínek služby a použití všech webů třetích stran, které navštívíte, před stažením nebo použitím takových aplikací třetích stran spočívá pouze na vás.
  3. Jazyk: některý obsah nemusí být dostupný ve vašem jazyce.
  4. Provádění zpětné analýzy: Souhlasíte s tím, že nebudete provádět převod do assembleru, dekompilaci, zpětnou analýzu ani jiný pokus o získání přístupu ke zdrojovému kódu kterékoli aplikace Sony Mobile. Žádnou část aplikace Sony Mobile nesmíte kopírovat ani ji používat ke komerčním účelům, půjčovat, pronajímat, prodávat, publikovat, poskytovat k ní licenci či podlicenci, distribuovat, postupovat ani jinak převádět kteroukoli část aplikace Sony Mobile na třetí stranu.
  5. Společnost Sony Mobile si vyhrazuje právo anonymně sledovat vaši aktivitu v aplikaci Sony Mobile a předávat o ní zprávy našim externím poskytovatelům statistických služeb.
  6. Ochrana vašich osobních údajů: Chceme vám pomoci podniknout všechny potřebné kroky vedoucí k ochraně vašich osobních údajů a informací. Proto vám doporučujeme přečíst si příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Sony Mobile, abyste věděli, jaké druhy informací shromažďujeme z aplikací Sony Mobile a jaká konkrétní opatření na ochranu vašich osobních údajů jsme zavedli.
  7. TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ SMÍME BEZ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM KDYKOLI A BEZ UPOZORNĚNÍ UPRAVIT. VAŠE DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ SONY MOBILE PO PROVEDENÍ ÚPRAV TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ BUDE VYKLÁDÁNO JAKO SOUHLAS S DANÝMI ÚPRAVAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NESOUHLASÍTE A NEHODLÁTE SE JIMI ŘÍDIT, NESMÍTE DANOU APLIKACI SONY MOBILE POUŽÍVAT ANI STAHOVAT ČI POUŽÍVAT ŽÁDNÝ SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE. APLIKACI SONY MOBILE POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. KAŽDÁ APLIKACE SONY MOBILE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE DOSTUPNÁ“. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, VČASNÉHO UVEDENÍ, ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOSTI A KVALITY KTERÉKOLI APLIKACE SONY MOBILE, SOUVISEJÍCÍHO SOFTWARU A APLIKACÍ A JINÝCH PRODUKTŮ, SLUŽEB ČI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE SONY MOBILE A V TOMTO OHLEDU SE ZŘÍKÁME VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ODSTRANĚNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU A JINÝCH INFORMACÍ UCHOVÁVANÝCH NEBO PŘEDÁVANÝCH APLIKACÍ SONY MOBILE ANI ZA NEMOŽNOST TENTO OBSAH NEBO JINÉ INFORMACE ULOŽIT ČI PŘENÉST. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST ANI SPOLEHLIVOST INFORMACÍ ČI RAD PŘENÁŠENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE SONY MOBILE. DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ MŮŽEME KDYKOLI OMEZIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ SONY MOBILE NEBO UKONČIT POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO APLIKACÍ. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM NENESEME V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ŠKODY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NĚKTERÉ DRUHY ŠKOD, PROTO SE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ VZTAHOVAT PRÁVĚ NA VÁS. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ PŘEKROČIT PŘÍPADNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA APLIKACI SONY MOBILE A SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE.
  8. Berete na vědomí, že vlastníme všechna práva a vlastnické nároky na aplikaci Sony Mobile a související software. Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Nesmíte upravovat, ničit, zakrývat ani jinak odstraňovat žádná upozornění ani doložky o autorských nebo vlastnických právech obsažené v aplikacích Sony Mobile.
  9. Tyto podmínky použití se v maximální možné míře povolené příslušnými zákony o právech spotřebitele řídí švédskými zákony, s výjimkou švédských ustanovení pro případ konfliktu zákonných norem. Dále se podrobujete soudní pravomoci švédských soudů.

  Přejít na hlavní stránku právních informací