โปรดช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์

ทำแบบสำรวจของเราเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ในการตอบคำถามแบบรวดเร็วห้าคำถาม ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น เพียงกดปุ่มเปิดแบบสำรวจเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้น

Xperia™ neo L

Tips, help and answers to your questions – browse topics below.

ฉันจะกำหนดขีดจำกัดการใช้ข้อมูลในโทรศัพท์ของฉันได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถตั้งขีดจำกัดและเฝ้าสังเกต Data Traffic ของคุณระหว่างเวลาหนึ่งเดือนได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม เมื่อ Data Traffic ของคุณเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ บริการข้อมูลมือถือจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งวันที่เริ่มต้นใช้งานสำหรับการสังเกตการใช้ข้อมูลได้ตามต้องการ

หากต้องการกำหนดขีดจำกัดของการใช้ข้อมูล

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งาน Data Traffic แล้ว
 2. จากหน้า Home แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
 3. ค้นหาและแตะ Settings > Data usage
 4. ทำเครื่องหมายในช่อง Set mobile data limit หากยังไม่ได้ทำเครื่องหมาย แล้วแตะ OK
 5. หากต้องการตั้งค่าจำกัดการใช้งานข้อมูล ให้ลากเส้นไปยังค่าที่ต้องการ

หมายเหตุ:เมื่อการรับส่งข้อมูลของคุณเกินกว่าที่กำหนดไว้ การใช้บริการรับส่งข้อมูลของมือถือจะปิดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการกำหนดวันที่เริ่มสำหรับตัวนับการใช้ข้อมูล

 1. จากหน้า Home แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
 2. ค้นหาและแตะ Settings > Data usage
 3. ทำเครื่องหมายในช่อง Set mobile data limit หากยังไม่ได้ทำเครื่องหมาย แล้วแตะ OK
 4. แตะ Data usage cycle จากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับแต่ละเดือน

หากต้องการดูการใช้งานข้อมูลของคุณ

 1. จากหน้า Home แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
 2. ค้นหาและแตะ Settings > Data usage
 3. วิธีดูปริมาณการใช้งานในแต่ละเดือน ให้ลากไปตามเส้น

เคล็ดลับ: ในรายการ แอปพลิเคชันจะถูกเรียงตามปริมาณการใช้งาน Data Traffic ที่ใช้