Hjälp oss att förbättra vår webbplats

Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Xperia™ mini pro

Sök bland ämnesområdena nedan där du hittar tips, hjälp och svar på frågor.

Konfigurera företags-e-post, kalender och kontakter

Företagsinformationen måste finnas på en Microsoft® Exchange-server för att du ska komma åt de beskrivna funktionerna. Kontakta företagets nätverksadministratör för mer information. Du kan behöva ange domän, användarnamn, lösenord och servernamn, så vi rekomenderar att du har den informationen nära till hands.

Så här konfigurerar du företagets e-post, kontakter och kalender i telefonen:

  1. Gå till Startskärmen och peka på programskärmsikonen.
  2. Peka på Inställningar > Konton och synk.
  3. Kryssrutan Aktivera automatisk synkronisering ska vara markerad så att dina data synkroniseras automatiskt enligt de synkroniseringsintervall du valt.
  4. Peka på Lägg till konto > Exchange Active Sync.
  5. Ange företagets e-postadress och lösenord.
  6. Peka på Nästa.
  7. Följ stegen för att konfigurera kontot och välja synkroniseringsfrekvens. Om inställningarna för företagskontot inte hittas automatiskt gör du inställningarna manuellt. Ange den obligatoriska informationen som domän, användarnamn, lösenord och server.
  8. När inställningarna är klara anger du ett namn för företagskontot så att det blir enklare att identifiera. Peka sedan på Klar.
  9. Om du uppmanas till det aktiverar du enhetsadministratören så att speciella säkerhetsfunktioner på din telefon kan kontrolleras av företagsservern. En enhetsadministratör är vanligtvis ett program för e-post, kalender eller annat. Du ger behörighet till denna enhetsadministratör att implementera säkerhetspolicies i telefonen när du ansluter till företagstjänster som kräver det.

Obs: Vi rekommenderar att du aktiverar datatrafik över mobilnät. Gå till Startskärmen och peka på programskärmsikonen. Peka sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobila nätverk. Markera kryssrutan Data är aktiverat. Aktivering av datatrafik kan leda till datatrafikavgifter. Kontakta din nätoperatör om du vill ha information om datatrafikavgifter.

Tips! Du kan ändra vilken typ av data du vill synkronisera med telefonen i kontoinställningarna. Gå till Startskärmen och peka på programskärmsikonen. Peka sedan på Inställningar > Konton och synkronisering, välj ditt Exchange Active Sync-konto och peka sedan på Kontoinställningar.