Hjälp oss att förbättra vår webbplats

Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Elm™

Sök bland ämnesområdena nedan där du hittar tips, hjälp och svar på frågor.

Installera PC Companion

Så här installerar du PC Companion:

  1. Anslut USB-kabeln till datorn och sedan till telefonen.
  2. Vänta tills telefonen har anslutits.
  3. Om automatisk körning är aktiverat i datorn meddelas du om tillgänglig datorprogramvara från Sony Ericsson.
  4. Om du vill köra programmet från Sony Ericsson manuellt öppnar du Windows Explorer och kör Install.exe som finns på telefonens minneskort.
  5. Ange önskat språk.
  6. Starta installationen genom att klicka på Installera och följa anvisningarna på skärmen.

Obs! Om PC Companion inte hittar telefonen inom 30 sekunder kopplar du bort telefonen och gör om steg 1 till 3.