Hjälp oss att förbättra vår webbplats

Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Programsäkerhet

Sony Mobiles programvarusekretess och -säkerhet

Vårt globala team för programvarusekretess och -säkerhet arbetar intensivt med att skydda Sony Mobiles produkter och tjänster samt med sekretessen för kundinformation. Vi tar alltid gärna emot mer hjälp. Vi erkänner den värdefulla roll som forskningsvärlden och enskilda användare spelar i att förbättra vår sekretess och säkerhet, och välkomnar möjligheten att samarbeta med dem.
Sony Mobiles program för programvarusekretess och -säkerhet tar emot upptäckter som skulle kunna ge angripare möjlighet att kränka integriteten, tillgängligheten eller sekretessen för Sony Mobiles produkter, tjänster eller IT-infrastruktur. Om du tror dig ha upptäckt en sådan sårbarhet i sekretessen eller säkerheten i en Sony Mobile-produkt eller -tjänst vill vi gärna veta det.
Rapportera via e-post till softwaresecurity@sonymobile.com.

Om SSO

Software Security Operations är ett globalt expertteam vars främsta mål är att snabbt ge stöd åt Sony Mobile och dess partner och kunder i säkerhets- och sekretessfrågor. Vi kan förbättra säkerheten och sekretessen och minska kostnaderna för samtliga inblandade om incidenter upptäcks i ett tidigt stadium. Därför är det viktigt att rapportera misstänkta sekretess- och säkerhetsincidenter i programvaror så snabbt som möjligt.
Allt som medföljer i en Sony Mobile-produkt eller -tjänst antas uppfylla varumärkets standard för programvarusäkerhet och -sekretess.

Allmän support

Om du har ett problem som inte har att göra med programsäkerhet, t.ex. med att hämta och installera uppdateringar eller om du behöver mer hjälp med din mobil, ska du kontakta Sony Mobiles support.