Hjälp oss att förbättra vår webbplats

Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Programsäkerhet

Säkerhetsinformation till användare av Sony Mobiles telefoner baserade på operativsystemet Android™

Sony Mobile förstår att det är viktigt att bibehålla säkerheten i din telefon. Sony Mobiles enheter är utrustade datasäkerhetsskydd som följer gällande branschstandard vid tidpunkten för lansering. För att hjälpa dig att bekämpa ytterligare, nya eller kommande hot tillhandahåller Sony Mobile regelbundet säkerhetsuppdateringar.

Sony Mobiles mobiler baserade på operativsystemet Android™ kan ta emot dessa säkerhetsuppdateringar vid OTA-hämtning (over the air). Installera dessa säkerhetsuppdateringar så snart de finns tillgängliga. Om du inte installerar dem direkt kommer du att få påminnelser om att göra detta. Om du får problem med att hämta och installera en uppdatering eller behöver hjälp med något kan du kontakt Sony Mobiles support på http://www.sonymobile.com.

Hämtning av säkerhetsuppdateringar kan innebära att data skickas genom din operatörs nätverk för vilket operatören kan ta ut en avgift. Sony Mobile kan inte hållas ansvarigt för sådana avgifter. Om den telefon du har är utformad för en särskild operatör kan sådana uppdateringar levereras med operatörens godkännande. Du bör alltid göra säkerhetskopior av all information som finns lagrad i din Sony Mobile-produkt, såsom hämtade filer, kalender och kontakter, innan du installerar några säkerhetsuppdateringar. Sony Mobile tar inget ansvar för förlorad information av något slag och kommer inte att ersätta dig för sådan förlust.

Sony Mobile rekommenderar att du enbart accepterar och använder program från kända och pålitliga källor. Sony Mobile kan inte ta och tar inte ansvar för program från tredje part eller andra program som du har hämtat till telefonen. Du är ansvarig för att tillämpa säkerhetsuppdateringar för sådana hämtade program. Sony Mobiles tillhandahållande och uppdatering av säkerhetsskydd garanterar inte att användning av produkten är skyddad från att utsättas för hackning eller annat obehörigt intrång i enheten eller att produkten är otillgänglig för virus, skadliga program eller annan farlig programvara. SONY MOBILES PUBLICERING AV DENNA INFORMATION LIKSOM TILLHANDAHÅLLANDE AV FAKTISKA SÄKERHETSPROTOKOLL INNEBÄR INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. ALLA SÅDANA GARANTIER ÄR FRÅNSAGDA I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG TILLÅTER.

Om du upptäcker ett problem med Sony Mobile-telefonen baserad på operativsystemet Android™ som innebär en säkerhetsrisk för dig eller för andra användare ska du omgående rapportera detta till softwaresecurity@sonymobile.com

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Google Permissions gäller för användning av varumärket. Andra produkt- och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Google Permissions finns på www.google.com/permissions.