Pomóż nam udoskonalić naszą stronę

Weź udział w ankiecie, aby ocenić wizytę na naszej stronie.

Odpowiedź na pięć krótkich pytań zajmie Ci tylko kilka minut. Po prostu kliknij przycisk Wypełnij ankietę na koniec swojej wizyty.

W595

Wskazówki, porady oraz odpowiedzi na pytania można znaleźć w poniższych tematach.

Używanie telefonu jako modemu

Aby używać komputera jako modemu, na komputerze musi zostać zainstalowany program Sony Ericsson PC Suite. Program PC Suite można pobrać na stronie Pobieranie oprogramowania w tej witrynie pomocy technicznej.

Aby utworzyć nowe połączenie i użyć telefonu jako modemu:

  1. Podłącz kabel USB do komputera i do telefonu.
  2. W telefonie: wybierz opcję Tryb telefonu.
  3. Na komputerze: przy pierwszym połączeniu telefonu z komputerem należy zidentyfikować telefon i nadać mu nazwę. Poczekaj na zakończenie instalacji sterowników (odbywa się to automatycznie).
  4. W aplikacji Sony Ericsson PC Suite kliknij kolejno opcje Narzędzia > Połączenie internetowe.
  5. Aby utworzyć nowe połączenie: wybierz kolejno opcje Zarządzanie połączeniami > Dodaj nowe połączenie.
  6. Zostanie wyświetlony Kreator połączenia internetowego. Postępując zgodnie instrukcjami, wprowadź wymagane ustawienia.
  7. Aby połączyć się z Internetem, kliknij przycisk Połącz w oknie połączenia internetowego.

Aby wybrać połączenie w przypadku utworzenia wielu połączeń:

  1. Wybierz opcję Zarządzanie połączeniami. Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie połączeniami.
  2. Kliknij dwukrotnie preferowanego usługodawcę internetowego.

Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w instrukcji funkcji modemu dla tego telefonu. Pobierz instrukcję funkcji modemu ze strony przeglądu obsługi w tej witrynie.