W595

Wskazówki, porady oraz odpowiedzi na pytania można znaleźć w poniższych tematach.

Używanie telefonu jako modemu

Aby używać komputera jako modemu, na komputerze musi zostać zainstalowany program Sony Ericsson PC Suite. Program PC Suite można pobrać na stronie Pobieranie oprogramowania w tej witrynie pomocy technicznej.

Aby utworzyć nowe połączenie i użyć telefonu jako modemu:

  1. Podłącz kabel USB do komputera i do telefonu.
  2. W telefonie: wybierz opcję Tryb telefonu.
  3. Na komputerze: przy pierwszym połączeniu telefonu z komputerem należy zidentyfikować telefon i nadać mu nazwę. Poczekaj na zakończenie instalacji sterowników (odbywa się to automatycznie).
  4. W aplikacji Sony Ericsson PC Suite kliknij kolejno opcje Narzędzia > Połączenie internetowe.
  5. Aby utworzyć nowe połączenie: wybierz kolejno opcje Zarządzanie połączeniami > Dodaj nowe połączenie.
  6. Zostanie wyświetlony Kreator połączenia internetowego. Postępując zgodnie instrukcjami, wprowadź wymagane ustawienia.
  7. Aby połączyć się z Internetem, kliknij przycisk Połącz w oknie połączenia internetowego.

Aby wybrać połączenie w przypadku utworzenia wielu połączeń:

  1. Wybierz opcję Zarządzanie połączeniami. Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie połączeniami.
  2. Kliknij dwukrotnie preferowanego usługodawcę internetowego.

Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w instrukcji funkcji modemu dla tego telefonu. Pobierz instrukcję funkcji modemu ze strony przeglądu obsługi w tej witrynie.